Absolutorium i inwestycje

24.04.2007

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie udzielili absolutorium prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik. Przyjęto również wszystkie projekty uchwał. Ślubowanie złożyła ponadto Marianna Kaernbach. Została ona radną z okręgu wyborczego nr 2 po rezygnacji Mirosława Kaszyckiego, który rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim. Radni złożyli również wiele zapytań oraz propozycji dotyczących m.in. możliwości instalacji wiat dla pasażerów komunikacji miejskiej, budynku CK Wiatrak, siedziby Muzeum Miejskiego, programu renowacji zabytków czy spornej reklamy przy dworcu PKP.

Radni z uwagą wysłuchali sprawozdania prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, która przedstawiła ponad dwadzieścia zagadnień podjętych w okresie międzysesyjnym. Poinformowała więc o wynikach kontroli w Domu Muzyki i Tańca oraz Zarządzie Budynków Komunalnych. Zrelacjonowała postępy negocjacji dotyczących pozyskania sponsora strategicznego dla Górnika Zabrze. Podjęła temat nadzoru właścicielskiego nad gminnymi przedsiębiorstwami. Absolutorium udzielono bowiem zarządom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Omówiła przebieg prac nad polityką mieszkaniową i przestrzenną w mieście oraz polityką kadrową Urzędu Miejskiego. Przedstawiła także działania zmierzające do zapewnienia jawności życia publicznego w Zabrzu.

Radni wysłuchali również informacji m.in. o umieszczeniu drugiego etapu Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, co zwiększa nasze szanse na ostateczne uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych w wysokości co najmniej 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Tematem inwestycyjnym była też sprawa akceptacji ministra transportu dla koncepcji pierwszego etapu budowy ulicy Nowopaderewskiego połączonej z projektem nadania jej statusu Drogi Krajowej. W ten sposób można będzie uzyskać fundusze Unii Europejskiej.

Przekazaną radnym aktualnością była także wiadomość o podpisaniu 23 kwietnia 2007 roku porozumienia w sprawie powołania Centrum BioMedTech Silesia w Zabrzu. Działalność naukowa Centrum obejmować będzie innowacyjne materiały i technologie dla medycyny oraz środowiska. Centrum pełnić ma także rolę ośrodka badawczego i edukacyjnego.

Uwagę radnych zwróciła ponadto informacja o protestach przeciwko planom wzniesienia instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, której lokalizację przewidziano przy ulicy Kopalnianej. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podtrzymała deklarację, że nie wyda zezwolenia na budowę obiektu.