Zabrze przestrzenią rozwoju

Gala Teatrów

23.04.2007

W poniedziałek w Teatrze Nowym w Zabrzu w ramach 53. Festiwalu Kultury Szkolnej im. Norberta Kroczka odbyła się Gala Teatrów. Spośród 28. młodzieżowych zespołów teatralnych pierwsze miejsce zajęła grupa „Nie przeszkadzaj” ze Szkoły Podstawowej nr 30 z przedstawieniem pt. „Aksamitka”.

Grupa Nie Przeszkadzać, foto: PP

 

W innych kategoriach zwyciężyli: Teatr Plastyczny „Nieoetykietkowani” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 ze spektaklem „Autoopis”, Kabaret „Nic śmiesznego” z Zespołu Szkół Katolickich z przedstawieniem „Pytasz, co mnie tu trzyma”, Teatr I… czyli ciąg dalszy nastąpi z III Liceum Ogólnokształcącego (ZSO nr 11) ze sztuką „W drodze” oraz Kabaret „I… czyli ciąg dalszy nastąpi” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 z programem „Szkoła Romana”.

Festiwal zakończy się dziś uroczystym Koncertem Galowym, podczas którego zostanie ogłoszone Grand Prix we wszystkich kategoriach: Muzyki, Tańca i Teatru. Koncert rozpocznie się w Teatrze Nowym o godz. 17.00.