Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu

20.04.2007

Ewa Weber – Sekretarz Miasta
 

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 211
41-800 Zabrze

tel.: 032 373-34-32

fax.: 032 271-16-39
 
Zadania:
A) Zadania realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń:
I. Obsługa kadrowa:
1) prowadzenie polityki personalnej pracowników Urzędu,
2) prowadzenie naboru na wolne stanowiska w urzędzie oraz na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
3) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
4) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
5) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu na podstawie otrzymanych wniosków,
6) prowadzenie rejestrów:
a. upoważnień i pełnomocnictw pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, (za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych) oraz innych osób,
b. naboru,
c. delegacji,
d. stażystów,
e. praktykantów,
7) opracowywanie projektów oraz aktualizacja zakresów czynności dla naczelników wydziałów (komórek równorzędnych) i samodzielnych komórek organizacyjnych oraz członków Kierownictwa Urzędu,
II. Zarządzanie funduszem płac:
1) planowanie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu,
2) realizacja budżetu z tytułu wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,
3) monitorowanie dysponowania funduszem płac,
III. Organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego:
1) planowanie szkoleń,
2) organizacja szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.
3) monitorowanie realizacji planu szkoleń,
4) wspieranie innych form dokształcania zawodowego pracowników.

B)
Zadania realizowane przez Zespół ds. Wdrożeń:
1) koordynacja działań związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego,
2) koordynacja wdrożenia i utrzymania wewnętrznego systemu obiegu dokumentów,
3) organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem „System OTAGO” w zakresie przepływu danych ewidencyjnych,
4) koordynacja zadań związanych z obsługą petenta.