Stop dla spalarni

20.04.2007

– Nie wydam pozwolenia na budowę spalarni w Mikulczycach! – zapowiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, podczas spotkania z mieszkańcami zorganizowanego przez Radę Dzielnicy.

Czwartkowego popołudnia, 19 kwietnia, setki osób protestowały przeciwko planom zlokalizowania przy ulicy Kopalnianej instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Szokującą mieszkańców decyzję podjął 1 grudnia 2006 roku poprzedni prezydent miasta.

Uczestnicy spotkania akcentowali ekologiczna uciążliwość spalarni. Nie kryli też obaw przed dioksynami, stwarzającymi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Zapowiadali wreszcie aktywny sprzeciw w przypadku realizacji inwestycji. Wyraz opinii zabrzan dawał transparent o treści: „Budujmy w Mikulczycach boiska dla dzieci, a nie spalarnię śmieci”.

– Nie wyobrażam sobie, żeby stanowisko społeczności lokalnej nie było brane pod uwagę – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Musimy teraz podjąć konkretne działania zmierzające do zmiany lokalizacji spalarni.

Po konsultacjach postanowiono w pierwszym rzędzie wykorzystać drogę prawną, dającą szansę na unieważnienie przez sąd dotychczasowych ustaleń związanych z budową spalarni.