Przedsięwzięcie obejmujące wydobywanie kopalin – teren górniczy Gigant I przy ul. Szybowej 2

20.04.2007

WE.7624-R-114/2006                                   Zabrze, 19.04.2007 r.
Nr  114-9/2007                             

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, informacji o wydanej w dniu 19.04.2007 r. decyzji (sygn.: WE.7624-R-114/2006; Nr 114-8/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

wydobywanie kopalin metodą podziemną o wydobyciu powyżej 100 000 m3 ilości kopaliny rocznie. Przedsięwzięcie mieści się w Zabrzu, przy ul. Szybowej 2, w obrębie projektowanego terenu górniczego „Gigant I”.

Z wykazem zawierającym powyższe dane, jak również w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój  nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
                ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii