Młodzież w bursie

20.04.2007

Od września do Zespołu Szkół nr 15 będą mogli uczęszczać uczniowie spoza Zabrza. W ten sposób z inicjatywy prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik odpowiedziano na oczekiwania pracodawców budownictwa.

– Ze względu na sytuację na rynku budowlanym postanowiliśmy przeprowadzić rekrutację również poza granicami naszego miasta – tłumaczy Andrzej Pasek, dyrektor szkoły, która mieści się przy ul. Zwrotniczej 11.

Uczniowie będą mogli skorzystać z zakwaterowania w Miejskiej Bursie przy ul. Franciszkańskiej. Co więcej, wstępną deklarację pokrywania części kosztów pobytu złożyli już śląscy pracodawcy zainteresowani pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr. Rozważana jest możliwość podpisywania umów stypendialnych z uczniami, którzy po zakończeniu nauki podejmowaliby pracę w firmach fundujących stypendia.

Wstępnie w zabrzańskiej bursie przewidziano 60 miejsc dla uczniów spoza miasta. Mogą oni podjąć naukę w zawodach: murarz i monter instalacji i urządzeń sanitarnych (szkoła trzyletnia) oraz posadzkarz, malarz – tapeciarz i dla dziewcząt –  sprzedawca (szkoła dwuletnia). W ramach szkoły dwuletniej możliwa jest również nauka w klasie wielozawodowej. Jest to oddział przygotowania zawodowego tylko dla uczniów – młodocianych pracowników, którzy posiadają już umowę o pracę. W klasie tej można uzyskać zawód stolarza, dekarza, cieśli, elektromechanika, montera mechatronika, betoniarza-zbrojarza, malarza-tapeciarza, blacharza, kucharza małej gastronomii, ogrodnika i operatora przemysłu chemicznego.

Warto też podkreślić, że od września, w ramach szkoły zawodowej, Zespół Szkół nr 15 otwiera klasę terapeutyczną, w której chłopcy kształcić się będą w zawodzie posadzkarza, dziewczęta natomiast – sprzedawcy.