Montaż urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej GZB0062-B w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 29

19.04.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  13.04.2007r.

WE.7624-R/ 52 /2006                                                                      
Nr  52-7.1/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

montaż urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej GZB0062-B, polegający na instalacji trzech anten sektorowych UMTS oraz czterech anten radiolinii na stalowej konstrukcji wsporczej usytuowanej na dachu budynku na wysokości 18,7 m n.p.t. w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 29 (dz. nr 4720/91).

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
  mgr inż. Bożena Kołodziej
 Naczelnik Wydziału Ekologii