Media dla Strefy

17.04.2007

Techniczne
aspekty poszerzenia zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej analizowano podczas roboczego spotkania w
Urzędzie Miejskim. Wzięli w nim m.in. udział przedstawiciele
spółek dystrybucyjnych sektora energetycznego oraz pracownicy
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.


Musimy zrobić wszystko, aby stworzyć warunki dla skutecznego
pozyskiwania inwestorów. Wspólnie doprowadźmy do
uzbrojenia terenu, aby stał się on szansą na gospodarcze ożywienie
Zabrza – podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Uczestnicy,
omawiając stan infrastruktury drogowej i technicznej, koncentrowali
się na ekonomicznie korzystnych sposobach zapewnienia przyszłym
inwestorom dostępu do energii elektrycznej, cieplnej, gazu, a także
wody.