Jubileusz Szkoły Muzycznej

17.04.2007

Uroczystym Koncertem Galowym zakończyły się obchody jubileuszu 90-lecia istnienia Szkoły Muzycznej w Zabrzu.

W części oficjalnej koncertu przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki – Centrum Edukacji Artystycznej wizytator Barbara Pietrakowska – Ołdak wręczyła Dyplomy Uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymały je: Lilianna Bochen, Barbara Gajek – Kraska, Ewa Proskurnicka – Bugla i Ewa Skibińska. Nagrodę Indywidualną II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej wręczono: Małgorzacie Chmaj, Janinie Nabe – Dużej oraz Danucie Tywoniak. Ponadto dyrektor szkoły Małgorzata Tyszer została uhonorowana Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Pięć Listów Gratulacyjnych Prezydenta Miasta prezydent Małgorzata Mańka – Szulik wręczyła Irenie Kocielskiej, Krystynie Moszyńskiej, Grażynie Sokalskiej, Aleksandrowi Warykiewiczwoi oraz Halinie Ożóg – Wianeckiej.

Nagrodę dyrektora szkoły uzyskały: Agnieszka Haase, Barbara Kluczniok, Zofia Pawlenka, a Listy Gratulacyjne Dyrektora Szkoły stały się udziałem: Gabrieli Christ, Beaty Handrysik, Zygmunta Kliksa, Grażyny Szumskiej, Stanisławy Teodorowskiej, Marii Wasilewskiej – Kuś, Reginy Jędryszek oraz Lucyny Łozińskiej.

Z inicjatywy prezydent Małgorzaty Mańki- Szulik Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przekazało pieniądze na zakup pianina marki Kawai, będącego prezentem dla szacownej Jubilatki.

Na część artystyczną złożyły się występy uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia: chóru mieszanego pod dyrekcją Barbary Gajek – Kraski, orkiestry smyczkowej pod batutą Jolanty Jońcy, orkiestry dętej pod dyrekcją Dariusza Kasperka  oraz sekstetu (Agnieszka Bugla, Magdalena Sokalska, Anna Gburek, Tomasz Bura, Alicja Holewa, Joanna Zub), przygotowanego pod kierunkiem Aleksandra Warykiewicza. W drugiej części wystąpili soliści (uczniowie, pdeagodzy i absolwenci szkoły): Anna Gburek, Ksenia Gil, Jerzy Kotyczka, Juliusz Ursyn – Niemcewicz, Dariusz Kasperek, Rafał Dudek oraz Zygmunt Kliks z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.