Przebudowa ulicy Długiej w Zabrzu

16.04.2007

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizacją przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa ulicy Długiej z dobudową chodników, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na terenie Gminy Zabrze. 

Obwieszczenie_Przebudowa ulicy Dlugiej w Zabrzu.jpg Obwieszczenie_Przebudowa ulicy Dlugiej w Zabrzu.jpg (308.00 KB)