Debata o strategii

15.04.2007

Założenia strategii dla Zabrza
stanowiły temat spotkania konsultacyjnego, w którym wzięli
udział m.in. przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów
naukowych, szpitali oraz organizacji środowiskowych zaangażowanych
w rozwój miasta. Uczestnicy przybyli do Urzędu Miejskiego na
zaproszenie prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik.

W trakcie dyskusji goście poszukiwali
również cech wyróżniających Zabrze. Zgodnie
wskazywali na wysoką jakość ochrony zdrowia i środowiska, a także
innowacyjną działalność jednostek badawczych. Akcentowali
jednocześnie potrzebę ściślejszego powiązania prac naukowych z
potrzebami gospodarki. Podkreślali ponadto znaczenie pozyskiwania
funduszy unijnych dla miejskich inwestycji.

– Realizacja projektów
współfinansowanych ze środków europejskich wymaga
wiele wysiłku i zaangażowania. Daje jednak szansę na trwałą
poprawę sytuacji Zabrza – stwierdziła prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.

Obok konkretnych przedsięwzięć
mających promować wykorzystanie nowoczesnych technologii czy
współpracę wyższych uczelni omawiano również zasady
prowadzenia spójnej polityki informacyjnej, mającej ułatwiać
integrację miejskich instytucji, firm i stowarzyszeń.