Zabrze przestrzenią rozwoju

Nawóz z salmonellą

13.04.2007

Urząd Miejski powiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o zagrożeniu sanitarnym spowodowanym wykorzystaniem osadów ściekowych do nawożenia gruntów w Zabrzu.

Jak ustaliło akredytowane laboratorium badawcze, w próbkach osadu pobranych do badań z pola przy ulicy Kasprowicza wykryta została bakteria chorobotwórcza z rodzaju salmonella. W związku z tym w opinii sporządzonej przez ekspertów osad taki „nie może być stosowany w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, zgodnie z praktyką przyjętą dla tego typu odpadów, do rekultywacji terenów na cele nierolne, przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz”. Zalecono jednocześnie przeprowadzenie „higienizacji osadów przy użyciu wapna tlenkowego”, aby poprawić ich stan sanitarny.          

Przebadano również trzy próbki gruntu z pól przy ul. Tarnopolskiej, Kościuszki i Tarnogórskiej. Okazało się, że ze względu na „ponadnormatywną zawartość ołowiu, kadmu i cynku” nie mogą być one nawożone osadami ściekowymi.

Opinie sporządzono w laboratorium Zakładu Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT w Pszczynie.