Trzy uchwały

11.04.2007

W trakcie sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 11 kwietnia,
radni przyjęli zmiany w  budżecie,
przeznaczając niezbędne środki na wieloletnie programy inwestycyjne z
wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. Podjęta
na wniosek prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik decyzja radnych umożliwia skorzystanie
z szansy na pozyskanie dofinansowania miejskich przedsięwzięć.

Dotyczy to akcji profilaktyczno-interwencyjnej „Lepiej razem
niż osobno”. Efektem ma być m.in. przebudowa Ogródka Jordanowskiego przy ul.
Sportowej oraz wdrożenie projektów opieki nad rodzinami potrzebującymi
wsparcia. 

Radni przegłosowali również wymagany obowiązującymi
przepisami projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika oraz Sekretarza
Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Zabrzu oświadczenia o pracy
lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w
okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku. Przyjęli ponadto uchwałę o
wygaśnięciu mandatu radnego Mirosława Kaszyckiego, który rozpoczął pracę w
Urzędzie Miejskim. Za dotychczasowe współdziałanie podziękował radnemu przewodniczący
Rady Miejskiej Adam Moś, a w imieniu swojego klubu podziękowania i życzenia
przekazał mu radny Borys Budka.