Absolutorium dla ciepłowników

11.04.2007

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej udzielono absolutorium zarządowi i Radzie Nadzorczej spółki. Przyjęto również sprawozdanie finansowe. Właściciela, czyli Gminę Zabrze, reprezentowała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Omawiając jakość działań przedsiębiorstwa podkreślono m.in., że zarząd pozyskał długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 2 mln zł. Przyłączono do sieci ciepłowniczych nowych odbiorców o łącznym zapotrzebowaniu mocy cieplnej wynoszącym 1,42 MW. Poprawiono również o 30 proc. ściągalność należności od dłużników. Zakończono ponadto inwestycję przy ul. Cmentarnej oraz poszerzono indywidualną obsługę klientów z osiedla Jodłowa i osiedla Janika. Obok kwestii związanych z kondycją ekonomiczną firmy i technicznymi aspektami jej funkcjonowania, poinformowano też o założeniach akcji marketingowych, powołaniu Rady Pracowników i ustaleniu zasad kształtowania wewnętrznej polityki informacyjnej.