Zmiany w policji

02.04.2007

27 lat, 8 miesięcy i 2 dni służbę
pełnił inspektor Bogusław Buliński, zwierzchnik zabrzańskiej
policji, który w poniedziałek przeszedł na emeryturę.
Obowiązki Komendanta Miejskiego Policji powierzono
podinspektorowi Romanowi Rabsztynowi.

– Mam nadzieję, że doświadczenie i
wiedzę pana Bogusława Bulińskiego wykorzystamy podczas szkolenia
nowych funkcjonariuszy – stwierdził inspektor Arkadiusz Pawełczyk,
Komendant Wojewódzki Policji.

Dowódca śląskich stróżów
prawa pożegnał dotychczasowego szefa policji w Zabrzu i wprowadził
na stanowisko jego następcę.

– Zarządzając garnizonem zmierzam
realizować model otwartych drzwi. Zakłada on, że wasze problemy są
moimi problemami. Wspólnie jesteśmy bowiem odpowiedzialni za
jednostkę w Zabrzu – powiedział podinspektor Roman Rabsztyn
zwracając się do swoich podkomendnych.

W trakcie policyjnej uroczystości
mówiono również o konkretnych problemach wpływających
na poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

– Będziemy wspierać policję środkami
miejskimi. Dofinansowanie patroli spowodować ma, że większe siły
pojawią się w najbardziej zagrożonych rejonach Zabrza –
zapowiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Obok pani prezydent w komendzie gościł
również m.in. Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej oraz
przedstawiciele kierownictwa prokuratury i sądu.

Podinspektor Roman Rabsztyn pracuje w
policji od blisko 18 lat. Zaczynał w katowickich Oddziałach
Prewencji. Potem był dzielnicowym w Piekarach Śląskich. Tworzył
grupę zajmującą się nieletnimi wchodzącymi w kolizję z prawem.
W Wyższej Szkole Policji studiował zwalczanie przestępczości
zorganizowanej. Kierował Wydziałem ds. Przestępczości
Gospodarczej, a następnie był naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego.
Od lutego 2006 roku został zastępcą szefa Komendy Miejskiej
Policji w Zabrzu.