Miasto przyjazne inwestorom

30.03.2007

O możliwościach inwestowania w Zabrzu dyskutowano podczas spotkania przedstawicieli Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej z władzami miasta oraz środowiskiem przedsiębiorców. Brytyjscy goście interesowali się ofertą inwestycyjną, a szczególnie atrakcyjnie położonymi terenami przeznaczonymi pod działalność gospodarczą. Podjęto też kwestię harmonogramu poszerzania zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz temat potencjału miasta jako źródła pozyskiwania wykwalifikowanych kadr oraz sporego rynku zbytu dla brytyjskich produktów i usług.

Mam uzasadnione nadzieję, że zainicjowane tutaj kontakty biznesowe skłonią brytyjskich przedsiębiorców, aby  wybierając dogodne miejsce lokalizacji swoich inwestycji brali pod wagę Zabrze – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiając ofertę inwestycyjną. – Nasze miasto staje się przyjaznym dla inwestorów. To równie ważny atut jak m.in. położenie w sercu aglomeracji, dobre połączenia drogowe czy funkcjonowanie wyższych uczelni.

Allan Stretton, konsul honorowy Wielkiej Brytanii, podkreślał ponadto znaczenie szerokiego dostępu do informacji ważnych dla inwestorów. Andrew Hallam, dyrektor Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej w Polsce Południowej, zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia warunków do zwiększenia aktywności brytyjskich firm. Konieczność kształtowania pozytywnego wizerunku Polski akcentował natomiast poseł Tadeusz Wita. Gościom przedstawiono też Rafała Kobosa, Pełnomocnika ds. Inwestorów, którego zadaniem jest ułatwianie zainteresowanym przedsiębiorcom załatwiania wymaganych przepisami formalności.

– Niezaprzeczalnym walorem Zabrza jest duży rynek pracy z wykształconymi ludźmi, otwartymi na stosowanie nowoczesnych technologii – dodał Michael Dembinski z Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej.

Nie unikano rozmów o biurokratycznych przeszkodach zniechęcających inwestorów do angażowania się w Polsce. Goście uczestniczyli też w multimedialnej prezentacji miasta. Po części oficjalnej, w indywidualnych rozmowach analizowano szanse nawiązania wzajemnie korzystnej współpracy biznesowej między uczestniczącymi w spotkaniu przedsiębiorcami.

brytyjska_izba.jpg