Apetyt na życie

27.03.2007

O realizacji projektu „Kontakty podstawowe Essen – Zabrze”, polegającego na integracji osób niepełnosprawnych w Niemczech oraz Polsce, dyskutowano w trakcie konferencji w Urzędzie Miejskim.

– Pomoc osobom niepełnosprawnym jest naszym obowiązkiem. Mamy świadomość, że w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego warto przenosić do Zabrza dobre wzorce – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

W sali sesyjnej spotkali się uczestnicy przedsięwzięcia dofinansowywanego przez fundację „Akcja Człowiek”. Omawiano m.in. problemy środowiskowe w obu państwach. Niemieccy goście podkreślali znaczenie aktywizacji osób niepełnosprawnych, samopomocy i doradztwa, a także promowania wśród nich „apetytu na życie”.