Jeżeli dziecko ma dysleksję…

20.03.2007

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna zaprasza na cykl 5 spotkań, które odbywać się będą raz w tygodniu w środy. Chcąc wziąć w nich udział, należy do 30.03.2007 r. zapisać się w sekretariacie Poradni – osobiście lub telefonicznie. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców uczniów szkół podstawowych, u których po badaniach stwierdzono dysleksję. Prowadzić je będą M. Gumkowska i I. Jaszczurowska, specjaliści w zakresie diagnozy i terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Jak pracować z dzieckiem z dysleksją, by pomóc mu w nauce czytania i pisania? Jak wesprzeć je w radzeniu sobie w sytuacji szkolnej? Odpowiedzi na te i inne pytania można uzyskać na spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców organizowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 12

tel. 032 271 19 51