Budowa zbiorników technologicznych do produkcji i magazynowania piwa przy ul. Wolności 327.

20.03.2007

Zabrze, dnia  16.03.2007r.

WE.7624-R/ 89 /2006
Nr 89-8.1/2007                                                                      

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie 9 sztuk zbiorników technologicznych do produkcji i magazynowania piwa na działce nr  5474/60 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 327.

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
               
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii