Rozmowy o polityce energetycznej

19.03.2007

W poniedziałek na terenie Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. odbyło się spotkanie dotyczące kształtowania polityki energetycznej w mieście. Inż. Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC przedstawił prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik sytuację przedsiębiorstwa omawiając m.in. poniesione nakłady inwestycyjne, strukturę sprzedaży oraz wyniki finansowe. Podczas rozmów podjęto również temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez ZPEC.

Poruszono ponadto kwestie cen ciepła, opóźnień w płatnościach rachunków przez odbiorców oraz relacji z kontrahentami dystrybutora ciepła. Zapowiedziano też zwołanie konferencji poświęconej poszczególnym aspektom polityki energetycznej Zabrza.