Bio-Med-Tech Silesia 2007

19.03.2007

23 i 30 marca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu odbędą się dwie kolejne sesje IV edycji dorocznej konferencji poświęconej postępom bioinżynierii i biotechnologii medycznej pod hasłem: Bio-Med-Tech Silesia. Ich uczestnikami będą nie tylko naukowcy, ale i młodzież. Połączy ich wspólny cel: wykorzystanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia na rzecz zdrowia i życia człowieka oraz rozwoju medycyny.

Plan konferencji:

23.03. godz. 11.30-16.30: B-M-T Silesia Junior – sesje: młodzieżowa i studencka. Wpłynęło 10 prac. Wykład wprowadzający wygłosi prof. Janusz Skalski, dziekan SAM w Zabrzu. W godzinę po zakończeniu prezentacji nastąpi ogłoszenie wyników (ocena Rady Naukowej i publiczności zgromadzonej na konferencji) oraz rozdanie nagród rzeczowych dla autorów najlepszych prac. Nagrodą główną w bloku „Bio-Tech-Med Silesia – Junior” będzie możliwość prezentacji swojej pracy w gronie specjalistów – podczas konferencji dla Seniorów, która będzie miała charakter międzynarodowy.  Po raz pierwszy przyznana zostanie również nagroda specjalna w postaci statuetki projektowanej obecnie przez uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu.

30.03. godz. 9.00-20.00 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bio-Med-Tech Silesia – Senior”. Przewidziany jest udział gości zagranicznych w wykładach otwierających sesję, a także jedna sesja poświęcona planowaniu operacji chirurgicznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych oraz zastosowaniem symulatorów chirurgicznych do treningu i nauki.

Udział w konferencji jest wolny od opłat.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bio-Med.-Tech Silesia” odbędzie się w sali sympozjalnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu przy ul. Wolności 345 a (wjazd od strony ul. Sienkiewicza).