Konkurs z okazji 50. "urodzin" Unii Europejskiej

16.03.2007

Posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Genowefa Grabowska zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konkursie pt. ,,A jaka – Twoim zdaniem – będzie Unia Europejska w 2020 roku?". Uczestnik konkursu powinien przygotować opracowanie lub esej, w którym opisze, jak wyobraża sobie Europę i funkcjonowanie Unii Europejskiej w 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski i naszego regionu w procesie integracji.

Konkurs jest adresowany do studentów szkół wyższych oraz młodzieży szkół średnich z województwa śląskiego. Prace o objętości 3600-5400 znaków (2-3 strony znormalizowanego maszynopisu) należy nadsyłać pod adresem: biuro@grabowska.org.pl w terminie do 28 marca 2007 r.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 
 – imię i nazwisko autora,
 – kierunek i rok studiów, nazwę i adres uczelni lub klasę, nazwę i adres szkoły,
 – adres kontaktowy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora opracowania/eseju. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 kwietnia podczas czasie konferencji, pt. „Jaka Europa, jaka Polska, jaki Śląsk?” na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu znajdzie się także na stronie internetowej www.grabowska.org.pl.  

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody:
I nagroda – miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli,
II i III nagroda – wycieczka do Brukseli, połączona z wizytą w Parlamencie Europejskim,
oraz 5 wyróżnień w postaci interesujących nagród książkowych.  

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Poselskie w Katowicach, ul. Jana 10/2, tel. 032 608-83-65.