Rozbudowa stacji bazowej PTK Centertel nr 1788/1750 Mikulczyce przy ul. Strażackiej 3A

15.03.2007

Zawiadomienie w sprawie zawieszenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 1788/1750 Mikulczyce na działce o numerze ew. 5141/18 w Zabrzu przy ul. Strażackiej 3A
(WE.7624-R/28/2006; Nr 28-7/2007)

WE 7624 R_28_7_06r07r_zawiadomienie o zawieszeniu postepowania.doc WE 7624 R_28_7_06r07r_zawiadomienie o zawieszeniu postepowania.doc (63.00 KB)