Szkolny przegląd kabaretów

14.03.2007

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu proponuje uczniom klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wzięcie udziału w V Przeglądzie Kabaretów Szkolnych „Ach ta dzisiejsza młodzież, czyli sami o sobie”.
W przeglądzie mogą brać udział zespoły artystyczne działające w szkołach oraz w placówkach pozaszkolnych. Grupa uczestnicząca w prezentacjach nie powinna liczyć więcej niż 10 osób, a czas prezentacji nie może przekraczać 15 min. Karty zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 30 kwietnia 2007 r. pod adresem:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3
ul. Opolska 29
41-800 Zabrze
tel./fax: (032) 271-54-45

Przewidywany termin przeglądu: 28 maja – 1 czerwca 2007 r. (o dokładnym terminie i miejscu zespoły zostaną powiadomione telefonicznie)

Regulamin i krata zgłoszeniowa Regulamin i karta zgłoszeniowa (28.00 KB)