Sesja Rady Miejskiej

14.03.2007

W poniedziałek, 12 marca 2007 roku, odbyła się sesja zabrzańskiej Rady Miejskiej. Uznanie radnych zdobyły wszystkie przedstawione projekty uchwał. Najwięcej dyskusji wywołała sprawa podwyższenia kapitału Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu o 1,3 mln zł oraz dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kwotą miliona zł na rzecz Górnika Zabrze.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaprezentowała sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym. Poinformowała m.in. o zasadach wdrażania zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim oraz przygotowywanym wydłużeniu czasu pracy Biura Obsługi Interesantów oraz współpracujących z nim odpowiednich wydziałów UM. Zgodnie z planem od 1 kwietnia komórki te funkcjonować będą do godziny 17.00. Omówiła także wyniki spotkania z ambasadorem Libanu poświęconego współpracy biznesowej, kulturalnej i turystycznej. Poinformowała, że jeszcze w marcu odbędzie się spotkanie z członkami Brytyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej dotyczące zainicjowania bliższej współpracy inwestorskiej.

Radni zapoznali się z problematyką porządkowania kwestii prawnych związanych z obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu. Wysłuchali także relacji dotyczącej przygotowań do realizacji porozumienia o utworzeniu Inkubatora Organizacji Pozarządowych, a także Centrum Bio-Med-Tech Silesia. Centrum zajmować się będzie innowacyjnymi technologiami dla medycyny i środowiska. Prezydent poinformowała też o rozmowach z TBS-em w celu realizacji kolejnych inicjatyw w zakresie polityki mieszkaniowej miasta.

Wiceprezydent Adam Kurbiel zrelacjonował natomiast tematy dotyczące problematyki wodno-ściekowej, zagadnienia infrastruktury komunikacyjnej oraz sprawy gospodarki odpadami.