Obwieszczenie dot.:budowy stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C przy ul. Jordana 72

14.03.2007

Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 1422/57 w Zabrzu przy ul. Jordana 72.  
(WE.7624-R/ 112 /2006; Nr  112-12.1/2007)

obwieszczenie umorzenie WE 7624 R_112_06r07r.doc obwieszczenie umorzenie WE 7624 R_112_06r07r.doc (22.50 KB)