Informacja dot. wycofania leku ZINACEF 750 mg

14.03.2007

Dnia 09.03.2007 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał Decyzję Nr 33/WS/2007 wstrzymującą w obrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy o nazwie: ZINACEF 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych i dożylnych, op. 10 fiolek, numer serii 6065, z terminem ważności 08.2008, wyprodukowany przez Glaxo Smith Kline Export Ltd.

W przypadku posiadania ww. leku należy zwrócić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub najbliższej apteki.