Drogowcy pracują na DK 4 (88)

14.03.2007

Trwają prace przy zjeździe przy ul. Ziemskiej, w Zabrzu-Biskupicach oraz na ciągu głównym DK 4 (88). Na zjeździe tym wykonano karczowanie drzew i krzewów, a następnie korytowanie łącznicy i przekładkę wodociągu. Zbudowano również znaczą część nasypu pod pas włączenia zjazdu oraz wykonano wykop pod warstwy konstrukcji nawierzchni pasa wyłączenia. W chwili obecnej trwa układanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltowe.

Po zakończeniu robót bitumicznych zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zostanie posadzona zieleń przydrożna, a następnie zjazd zostanie przyłączony do ruchu.

W dniu 12.03.2007 r. zamknięto odcinek 2 km ciągu głównego od ul. Mikulczyckiej w stronę Bytomia. Ruch został zawężony do jednego pasa ruchu w obie strony. W trakcie tego zamknięcia wykonawca przeprowadzi frezowanie istniejącej nawierzchni, ustawi ponownie krawężniki drogowe oraz na zakończenie ułożone zostaną nowe warstwy bitumiczne. Wykonawca planuje zrealizować cały odcinek ok. 4,5 km w trakcie 4 zamknięć ruchu analogicznych jak obecne.

Na przełomie kwietnia i maja rozebrany zostanie również obiekt mostowy w ciągu ul. Ogrodowej.

Zakończenie robót na modernizowanym odcinku o długości 4,5 km planowane jest na koniec sierpnia bieżącego roku. 

 spot_tansport_logo.gifherb_zabrze.gif