Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C na działce nr 1422/57 w Zabrzu przy ul. Jordana 72

14.03.2007

Decyzja umarzająca postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 1422/57 w Zabrzu przy ul. Jordana72.    
(WE.7624-R/ 112 /2006; Nr  112-12/2007)

Decyzja_umorzenie_postepowania WE 7624 R_112_06r07r.doc Decyzja_umorzenie_postepowania WE 7624 R_112_06r07r.doc (41.50 KB)