Ministerstwo Transportu zatwierdziło podręcznik procedur

13.03.2007

7 grudnia 2006 r. został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą Sektorowym Programem Operacyjnym Transport – Ministerstwo Transportu – Podręcznik procedur realizacji projektów: „Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie gminy Zabrze” (SPOT/2.2/50/04) oraz „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaangażowanych we wdrażanie SPOT” (SPOT/3.1/149/05).