Odpady do prokuratora

08.03.2007

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik skierowała do Prokuratury Rejonowej dwa zawiadomienia o podejrzeniu nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta.

Pierwsze z nich dotyczy podejrzenia nielegalnego sprowadzenia odpadów zza granicy i składowania ich przy ul Ziemskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż zostały one bez stosownego zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przywiezione z Austrii. Obecnie przy ul. Ziemskiej znajduje się ok. 80 ton rozdrobnionej folii, papieru, opakowań itp.

W przesłanym materiale poinformowano wymiar sprawiedliwości o wynikach kontroli prowadzonych przez Straż Miejską oraz Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego. Warto podkreślić, że za sprowadzanie z zagranicy odpadów lub substancji zagrażających środowisku wbrew obowiązującym przepisom grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Drugie z zawiadomień dotyczy nielegalnego składowania odpadów przy ul. Pod Borem. Teren ten jedna z firm dzierżawiła od Gminy Zabrze, jednak umowa dzierżawy wygasła 31 marca 2005 r. Odpady magazynowane są więc na terenie, do którego firma nie posiada tytułu prawnego. Mimo prowadzonego postępowania administracyjnego, gromadzono tam znaczne ilości odpadów gumowych, tworzyw sztucznych, odpady z zużytych płyt pilśniowych, popioły z elektrowni oraz osady ściekowe. Tymczasem zgodnie z prawem magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, zaś osoba, która w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych magazynuje lub składuje odpady, podlega karze grzywny lub aresztu.