Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

06.03.2007

Wydział Budżetu i Finansów informuje, że osoby będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, które nie otrzymały do dnia dzisiejszego nakazów płatniczych/decyzji wymiarowych na 2007 rok będą opłacać powyższe podatki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienionych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, iż mieszkańcy dzielnic: Grzybowice, Makoszowy, Maciejów, Pawłów, Kończyce, Biskupice i Zaborze, w związku z modernizacją gruntów na terenie Miasta Zabrze, mogą nie otrzymać nakazów płatniczych/decyzji wymiarowych na 2007 rok, tylko wezwania do zgłoszenia się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Po podpisaniu wykazu nieruchomości osoby te otrzymają decyzje wymiarowe na 2007 rok w późniejszym terminie.