Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Komunikacji

05.03.2007

Naczelnik: Elżbieta Sikora
e-mail:
sekretariat_wk@um.zabrze.pl

ul. Wolności 286, pok. 102
41-800 Zabrze

tel.: 032 373-33-92
fax: 032 271-03-78

Zadania: 

 1. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
 2. zatrzymanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów,
 3. wycofywanie z ruchu pojazdów,
 4. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 5. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 6. wydawanie licencji na krajowy transport drogowy,
 7. prowadzenie rejestru taksówek w Mieście,
 8. rejestracja sprzętu pływającego,
 9. wykonywanie środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzekanych przez Sądy oraz wszelkie sprawy związane z zatrzymaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdem,
 10. prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami,
 11. wydawanie uprawnień do dokonywania badań technicznych diagnostom,
 12. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i sprawowanie nadzoru nad szkoleniami,
 13. prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 14. wydawanie zezwoleń osobom niepełnosprawnym na niestosowanie się do niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym.