Wydział Informatyki

05.03.2007

Naczelnik: Józef Strózik
tel. 032 373-33-11

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 77
41-800 Zabrze

tel.: 032 373-33-55
fax: 032 373-35-58
e-mail: sekretariat_win@um.zabrze.pl
 

Zadania:

  1. organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania i rozwoju techniki informatycznej w Urzędzie,
  2. administrowanie posiadanymi systemami informatycznymi,
  3. zapewnienie integralności danych w systemie informatycznym,
  4. zapewnianie i utrzymywanie w sprawności narzędzi informatycznych (oprogramowania i sprzętu) dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w Urzędzie,
  5. inicjowanie, koordynacja i współudział w tworzeniu nowych rozwiązań informatycznych wspierających pracę Urzędu wynikających ze zmian stanu prawnego i przepisów dotyczących zadań administracji samorządowej,
  6. analiza i ocena warunków bezpieczeństwa przetwarzanej w systemie komputerowym informacji przed jej utratą, nieuzasadnioną modyfikacją lub nieuprawnionym dostępem,
  7. instalowanie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego w tym sieci komputerowej oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z posiadanym zasobem,
  8. prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu z zakresu informatyki i techniki komputerowej uwzględniających specyfikę ich pracy oraz wykorzystywanych przez nich narzędzi informatycznych.