Biuro Nadzoru Właścicielskiego

05.03.2007

Naczelnik: Andrzej Twardecki
tel.:
032 373-35-35

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 57
41-800 Zabrze

tel./fax: 032 373-35-04
tel.: 032 373-35-35
e-mail: sekretariat_bnw@um.zabrze.pl
 

Zadania:

1) pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i innymi podmiotami z udziałem Miasta,
2) prowadzenie w porozumieniu z właściwymi wydziałami spraw związanych z przekształceniami organizacyjno-prawnymi jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania Miasta,
3) ewidencjonowanie, nadzór i sporządzanie sprawozdań związanych z pomocą publiczną udzieloną przez Gminę i jej jednostki organizacyjne,
4) badanie prawidłowości sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Zabrze posiadających osobowość prawną z wyłączeniem instytucji kultury,
5) obsługa zadań związanych z członkostwem w związkach komunalnych oraz stowarzyszeniach z udziałem gminy,
6) realizacja działań opartych o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.