Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Kontroli

05.03.2007

Naczelnik: Mirosław Kaszycki

ul. Dworcowa 4/7
41-800 Zabrze

tel.: 032 370-08-16
fax: 032 271-27-21
e-mail: sekretariat_bk@um.zabrze.pl

Zadania:

1) dokonywanie kontroli gospodarczej wydziałów (komórek równorzędnych)/ samodzielnych komórek organizacyjnych oraz wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, które podlegają Prezydentowi Miasta i są przez niego nadzorowane,
2) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
3) współpraca w koordynatorem kontroli w zakresie kontroli zewnętrznych,
4) prowadzenie dokumentacji z kontroli zewnętrznych,
5) przyjmowanie i weryfikacja oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta przez osoby ustawowo do tego zobowiązane,
6) prowadzenie rejestrów:

  • kontroli wewnętrznych,
  • kontroli zewnętrznych,
  • skarg i wniosków,
  • oświadczeń majątkowych.