Pełnią obowiązki naczelników

01.03.2007

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, nadając regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabrzu, powierzyła pełnienie obowiązków naczelników: Wydziału Infrastruktury Komunalnej – Grzegorzowi Janeckiemu, Wydziału Kontaktów Społecznych – Dariuszowi Krawczykowi, a Biura Promocji Miasta – Andrzejowi Wilkowi.

Grzegorz Janecki jest pracownikiem Urzędu Miejskiego od 1990 roku, był długoletnim naczelnikiem Wydziału Inwestycji, a ostatnio pracował jako główny specjalista w tym wydziale. Dariusz Krawczyk prowadził działalność public relations na rzecz przedsiębiorstw energetycznych. Wcześniej był dziennikarzem "Dziennika Zachodniego" w Katowicach oraz pracował w prasie samorządowej i miejskim ośrodku kultury. Andrzej Wilk dotychczas był specjalistą w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta. W latach od 1999 do 2003 pracował jako naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, a poprzednio był zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.