Nowy regulamin Urzędu

01.03.2007

W celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu, a w konsekwencji m.in. poprawy jakości obsługi mieszkańców, zarządzeniem prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik od 1 marca nadany został nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego. Określa on m.in. tryb pracy urzędu, zawiera zadania prezydenta, formułuje zasady opracowywania aktów prawnych i wydawania decyzji, precyzuje zakres działania poszczególnych wydziałów.

Od czwartku według tych zasad działają już następujące komórki organizacyjne: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Budżetu i Finansów, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Kontaktów Społecznych, Wydział Oświaty, Wydział Inwestycji, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Geodezji, Wydział Ekologii, Wydział Kultury i Sportu, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Rady Miejskiej, Biuro Promocji Miasta, Biuro Prawne, Biuro Audytu Wewnętrznego, Pion Ochrony Informacji Niejawnych oraz Miejski Rzecznik Konsumentów. Od 1 kwietnia regulamin ten będzie natomiast miał moc obowiązującą w stosunku do następujących komórek organizacyjnych: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Budownictwa, Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, Wydziału Komunikacji, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, Wydziału Informatyki, Biura Kontroli, Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Prezydenta Miasta oraz Biura Umów Notarialnych.
Ogłoszono już konkursy mające wyłonić osoby, które będą zarządzać wydziałami oraz biurami.