Polityka społeczna

27.02.2007

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił całoroczny konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa, określonej w „Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”.

Więcej http://www.silesia-region.pl/wiadomosc.php?id=1869