Dom zastępczy 2007

26.02.2007

Kampanię „Dom zastępczy 2007” rozpoczął Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Jej celem jest dotarcie do tych mieszkańców Zabrza, którzy chcieliby pełnić funkcję rodziny zastępczej, szkolić się do pełnienia roli  rodziców zastępczych, włączyć się w pomoc dzieciom i ich rodzinom poprzez działania o charakterze wolontariatu lub podzielić się własnymi pomysłami, jak pomagać dzieciom i ich rodzinom. Patronat honorowy nad Kampanią objęła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.  
Szczegółowych informacji na temat projektu można zasięgnąć u Piotra Paczulli w Zespole do spraw Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ulicy Wyzwolenia 7 w Zabrzu, na parterze w pokoju nr 8 – od poniedziałku do piątku w godzinach do 7.30 do 11.30 lub telefonicznie: (032) 271 30 05 w. 63, (032) 271 64 31 w. 63.

Warto podkreślić, że Zespół do spraw Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, który działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, powstał w styczniu 2006 roku. W jego skład wchodzą pracownicy socjalni, zajmujący się na co dzień pracą z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych, jak również pomocą tym rodzinom w codziennych sytuacjach – pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy oraz absolwenci resocjalizacji. Praca Zespołu ukierunkowana jest na zapewnienie dobrej przyszłości dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych i takim, którym pomoc w formie umieszczenia w rodzinnym środowisku zastępczym będzie konieczna. Podejmowane są również działania, których celem jest wyrównanie szans w zakresie edukacji, spędzania wolnego czasu i pielęgnowania zainteresowań.

Logo