Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C na działce nr 1422/57 w Zabrzu przy ul. Jordana 72

23.02.2007

Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 1422/57 w Zabrzu przy ul. Jordana 72
(WE.7624-R/ 112 /2006; Nr  112-11/2007)

WE 7624 R_112_11_2006r Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku.doc WE 7624 R_112_11_2006r Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku.doc (41.50 KB)