Budowa stacji bazowej sieci P4 nr GZB 0080 -C w Zabrzu przy ul. Miłej 1 (dz. nr 3667/8)

19.02.2007

Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.:
instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB 0080 -C na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Miłej 1 (dz. nr 3667/8)

WE 7624 R_79_12_06r Zawiadowmienie o umorzeniu postepowania.doc WE 7624 R_79_12_06r Zawiadowmienie o umorzeniu postepowania.doc (62.50 KB)