Bliżej do Urzędu Statystycznego

15.02.2007

Niedawno rozpoczął swoją działalność nowy Oddział Urzędu Statystycznego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 6. Zasięg działania Oddziału obejmuje miasta Gliwice, Ruda Śląska i Zabrze oraz powiat gliwicki.

Oddział przyjmuje:
• obowiązującą sprawozdawczość,
• wnioski o rejestrację, zmianę, likwidację w rejestrze podmiotów REGON oraz pisma informujące o zmianie cech objętych rejestrem (zmiana adresu, liczby pracujących, zawieszenie działalności itp.),
• oraz udostępnia informacje i dane statystyczne.

Przypominamy o ustawowym obowiązku informowania statystyki o zmianach w cechach objętych wpisem do rejestru REGON w okresie 14 dni od ich zaistnienia.

Godziny urzędowania Oddziału: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00.
Rejestr REGON: poniedziałek: 7.30-16.45, wtorek – piątek: 7.30-14.30.

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować bezpośrednio pod nr tel. 032 233-27-31, 032 233- 27-32, 032 335-30-45, 032 335-30-51, fax 032 335-30-58 lub e-mail: gliwice@stat.gov.pl.