Beczki zostaną zabezpieczone

15.02.2007

W związku z informacjami dotyczącymi znalezienia ok. 180 beczek z niebezpiecznymi substancjami, które zostały zlokalizowane na pograniczu Zabrza i Bytomia, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wraz ze sztabem kryzysowym podjęła dziś decyzję o zabezpieczeniu terenu znaleziska przez Straż Miejską.

Od chwili zlokalizowania beczek sprawę prowadził Urząd Miejski w Bytomiu, przy współpracy Gminy Zabrze. W dniu dzisiejszym prezydent Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała pisemną informację od Piotra Koja, prezydenta Bytomia, iż jego zdaniem teren znaleziska należy do Gminy Zabrze. W tej sytuacji Prezydent Miasta uznała dalszą zwłokę, związaną z usunięciem odpadów, za niewskazaną i grożącą poważnymi konsekwencjami.

Wspomniany teren funkcjonariusze otoczą stałą obserwacją do jutra rana. Na godz. 10.00 została zaplanowana akcja przewiezienia beczek do miejsca zastępczego. Wezmą w niej udział m.in. jednostka ratownictwa chemicznego oraz Straż Pożarna. Po przewiezieniu beczek do zabezpieczonego miejsca Prezydent Miasta wyda zlecenie ich utylizacji.

– Uznałam, że w tej sytuacji sprawą drugorzędną jest rozważanie, na czyim terenie rzeczywiście zostało zlokalizowane to niebezpieczne składowisko. Obecnie sprawą priorytetową jest zabezpieczenie beczek, a następnie zutylizowanie ich zawartości. Wskazanie gminy, która powinna ponieść koszty tej operacji nastąpi po ostatecznym precyzyjnym wyznaczeniu granicy między Zabrzem i Bytomiem – tłumaczy prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.