Sesja budżetowa

13.02.2007

Głosowanie nad projektem budżetu miasta na rok 2007 było najważniejszym punktem obrad podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Zabrzu. Ostatecznie za przyjęciem tego dokumentu opowiedziało się 10 radnych, 13 natomiast wstrzymało się od głosu. 

– Dziękuję za przyjęcie najbardziej inwestycyjnego budżetu od 2001 r. Sądzę, że udało nam się uwzględnić wszystkie Państwa uwagi i sugestie. Części radnych dziękuję więc za przyjęcie odpowiedzialności, innym natomiast za to, że pozwalają nam działać – mówiła tuż przed zakończeniem sesji prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Ponadto w trakcie sesji radni zaaprobowali wszystkie przewidziane w porządku obrad projekty uchwał. Zgodnie z ich decyzją, radna Brygida Sarad została wytypowana do Powiatowej Rady Zatrudnienia.