Zbieranie kandydatur na laureatów orderu "Kropla Tęczy"

12.02.2007

Jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu organizuje uroczystość wręczenia orderów „Kropla Tęczy”. Odznaczenie to jest przyznawane instytucjom lub osobom fizycznym, działającym charytatywnie na rzecz dzieci w Zabrzu. Zgłoszenia kandydatur są przyjmowane do 26 lutego 2007 r. w kancelarii MOPR-u przy ul. Roosevelta lub w Biurze Rady Miejskiej w Zabrzu.

Zgłoszenia powinny zawierać informacje na temat kandydata i jego działalności na rzecz dzieci.

Kapituła „Kropli Tęczy” zbierze się 1 marca 2007 r. w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej przy ul. Wyzwolenia 7 i w tajnym głosowaniu wybierze osoby nominowane do odznaczenia za rok 2006.