Stypendia w dziedzinie kultury

09.02.2007

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił I edycję konkursu stypendialnego w dziedzinie kultury. Wsparcie mogą pozyskać osoby zajmujące się w naszym regionie twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Przyszłym dwudziestu stypendystom tej edycji będzie wypłacane od kwietnia do sierpnia br. po 2 tys zł brutto miesięcznie.

Kandydaci powinni wykazać się dorobkiem artystycznym lub naukowym oraz przedstawić sposób wykorzystania stypendium. Wniosek powinien zawierać plan oraz określać cel pracy w okresie pobierania stypendium i termin jej zakończenia. Stypendyści zobowiązani zostaną do przedstawienia wyników pracy oraz sprawozdania z wykonania programu.

Wnioski o przyznanie stypendium w I edycji należy składać do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 7 marca br. Kolejna edycja będzie miała miejsce w drugim półroczu. Na najlepszych czekać będzie 20 stypendiów.

Wymogi dotyczące wniosku o przyznanie stypendium Wymogi dotyczące wniosku o przyznanie stypendium (2.14 KB)

Zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury Zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury (3.27 KB)

Źródło: http://www.silesia-region.pl/