Spotkanie z dziennikarzami

09.02.2007

Zgodnie z  obietnicą złożoną na początku kadencji, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik raz w miesiącu spotyka się z dziennikarzami. Prezydent Miasta oraz jej zastępcy – Krzysztof Lewandowski i Adam Kurbiel – informują o tym, co udało się zrealizować w ostatnim okresie. W trakcie niedawnego spotkania rozmawiano m.in. o nowym regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Zakłada on powstanie wydziałów o nieco innym zakresie działalności niż do tej pory oraz ogłoszenie konkursów na niezbędne stanowiska. Kolejnymi sprawami poruszanymi podczas konferencji były zmiany w Górniku Zabrze, dodatkowe pieniądze na poprawę gospodarki wodno-ściekowej, rozmowy z Brytyjska Izbą Handlową, a także z konsulem Czech, spotkania Prezydenta Miasta z ministrem Religą i rektorem Śląskiej Akademii Medycznej dotyczące służby zdrowia czy też poszerzenie na terenie Zabrza Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pytania dziennikarzy dotyczyły również dworca PKP. Wśród wielu różnych koncepcji rozważana jest m.in. dzierżawa budynku.