Obwieszczenie dot.:stacji bazowej sieci P4 nr GZB0053-B przy ul. Gogolińskiejh 29 (dz. nr 4714/38)

08.02.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  05.02.2007r.

WE.7624-R/ 55 /2006                                                                      
Nr  55-7.2/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0053-B na istniejącym budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Gogolińskiej 29 (dz. nr 4714/38)

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
           ZABRZE
 mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii