Powstanie Rada Sportu

31.01.2007

Omówienie inicjatyw, sukcesów i problemów zabrzańskiej piłki
nożnej było celem spotkania działaczy sportowych, zainicjowanego przez prezydent
Małgorzatę Mańkę-Szulik. Działacze Górnika Zabrze oraz Gwarka Zabrze oraz 13
mniejszych klubów (wśród których znajduje się drużyna żeńska) analizowali nie
tylko wyniki poszczególnych zespołów, ale także stan obiektów, wyposażenia i możliwości
finansowe.

Mówiono o konieczności szerszego udostępniania zaplecza sportowego młodzieży
oraz o zasadności współpracy klubów z wolontariuszami i społecznikami. Analizowano
finansowanie klubów, również pod kątem zaangażowania sponsorów i Gminy.

W trakcie spotkania prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
zaproponowała utworzenie Rady Sportu.
Jej zadaniem będzie opiniowanie istotnych kwestii związanych z klubami
piłkarskimi. Pozwoli to na szerszą analizę problemu przez fachowców bezpośrednio
związanych z piłką nożną. Jak zapewniła Prezydent Miasta, powołana zostanie
kolejna Rada, której uwaga skupiona będzie na pozostałych, uprawianych w Zabrzu
dyscyplinach sportu.